WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU „Praca dla Młodych!”

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU
„Praca dla Młodych!”

XIV edycja –  ETAP PIERWSZY
(Rekrutacja: 30 października –  10 listopada 2017 r.)

Szanowni Państwo!
Zakończył się XIV nabór do projektu „Praca dla Młodych!”.
Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg liczby punktów preferencyjnych.
Do projektu zostało zakwalifikowanych wstępnie 11 osób.
Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Listy do pobrania:
Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie
Wstępna lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

Dodaj komentarz