WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU – III edycja – ETAP PIERWSZY

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

III edycja –  ETAP PIERWSZY

(Rekrutacja: 04 maja –  18 maja 2016 r.)

Szanowni Państwo!

Zakończył się trzeci nabór do projektu „Praca dla Młodych!”.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu zostało zakwalifikowanych wstępnie 21 osób.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Listy do pobrania:

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

Dodaj komentarz