WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU – II edycja – ETAP PIERWSZY

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

II edycja –  ETAP PIERWSZY

(Rekrutacja: 01 marca –  21 marca 2016 r.)

Szanowni Państwo!

Zakończył się drugi nabór do projektu „Praca dla Młodych!”.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu zostało zakwalifikowanych wstępnie 28 osób.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Listy do pobrania:

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

Dodaj komentarz