REKRUTACJA

TERMINY REKRUTACJI DO PROJEKTU:

XV NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 08  stycznia 2018 r. do 19 stycznia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


 

XIV NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 30 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


XIII NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 02 października 2017 r. do 13 października 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


XII NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 03 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


XI NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 20 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


X NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 27 luty 2017 r. do 10 marca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


IX NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 06 luty 2017 r. do 17 luty 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


VIII NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 09 stycznia 2017 r. do 20 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


VII NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 14 listopada 2016 r. do 02 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


VI NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 17 października 2016 r. do 28 października 2016 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5

 


V NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 29 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5

 


 

IV NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 20 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


III NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 4 maja 2016 r. do 18 maja 2016 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


II NABÓR

Informujemy, iż przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach projektu

od 1 marca 2016 r. do 21 marca 2016 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


I NABÓR
Informujemy, że rekrutacja do pierwszego naboru będzie trwać

od 16 listopada 2015 r. do 07 lutego 2016 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Uzupełniony formularz rekrutacyjny można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: pracadlamlodych@inbit.pl
Rekrutacja w Krakowie prowadzona jest w Biurze Projektu InBIT sp. z o.o.

Kraków, ul. Szlak 8a/5


PROCEDURA REKRUTACJI

Etap I: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia Dokumentów Rekrutacyjnych dostępnych poniżej:

1. Formularz Aplikacyjny (POBIERZ)
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ)
3. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wyd. przez Wojewódzki/Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub/i orzeczenie wyd. przez lekarza orzecznika ZUS/KRUS – kserokopia (dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami).

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI PROJEKTU (POBIERZ).

Dokumenty Rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, e-mail (pracadlamlodych@inbit.pl) lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu mieszczącego się pod adresem:

Biuro Projektu
„Praca dla Młodych”
ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10.00 – 16.00
tel. 12 626 00 95

Za datę zgłoszenia do Projektu uznaje się datę złożenia Formularza Aplikacyjnego. Istnieje natomiast możliwość uzupełnienia pozostałych dokumentów w późniejszym terminie, jednak nie później niż w ostatnim dniu każdego naboru rekrutacji – najpóźniej do godziny 16.00.

W rekrutacji preferowane będą:

■ osoby bez doświadczenia zawodowego – 2 pkt.
■ kobiety – 2 pkt.
■ osoby z niepełnosprawnościami – 2 pkt.

W I etapie można uzyskać max. 6 pkt.

Po zakończeniu zbierania dokumentów rekrutacyjnych na podstawie punktów preferencyjnych zostanie sporządzona wstępna lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji. Lista dostępna będzie na stronie internetowej i w Biurze Projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione mailowo lub telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

Etap II: Rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna prowadzona przez psychologa oceniająca motywację i profil psychologiczny Kandydata. Poprzedzona testem diagnostycznym. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba posiadająca:

■ odpowiedni (min.) stopień motywacji – min. 2,5 pkt max 5 pkt

■ posiadająca niezbędne (min.) predyspozycje psychiczne potrzebne do podjęcia stażu, a w dalszej perspektywie do podjęcia pracy – min. 2,5 pkt max 5

Etap III: Ostateczna lista rankingowa i lista rezerwowa

Po zakończeniu II etapu rekrutacji zostanie sporządzona ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do Projektu zgodnie z punktacją uzyskaną na rozmowie rekrutacyjnej i punktami preferencyjnymi. Przy równiej ilości punktów decyduje liczba punktów uzyskanych na rozmowie rekrutacyjnej .

Kobiety stanowić będą co najmniej 60% liczby uczestników.

Uczestnicy projektu zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie lub mailowo. Lista dostępna na stronie projektu i biurze projektu.

Z osób, które spełniają wszystkie warunki formalne, ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z braku miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób z listy podstawowej (w początkowej fazie projektu).

Etap rekrutacji kończy się w chwili podpisania z zakwalifikowanymi kandydatami umowy i deklaracji uczestnictwa w projekcie i od tego momentu stają się oni Uczestnikami Projektu.