OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”
XV edycja

Szanowni Państwo!
Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową do projektu „Praca dla Młodych!” wg łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.
Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

LISTA DO POBRANIA
Lista rankingowa obszary wiejskie
Lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

Dodaj komentarz