OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU „Praca dla Młodych!”

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU
„Praca dla Młodych!”
XIV edycja

Szanowni Państwo!
Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.
Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

Listy do pobrania:
Lista rankingowa obszary wiejskie
Lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

Dodaj komentarz