OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU „Praca dla Młodych!” XII edycja

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

XII edycja

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

LISTA DO POBRANIA

Lista rankingowa obszary wiejskie

Lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU „Praca dla Młodych!” XII edycja

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

XII edycja –  ETAP PIERWSZY

(Rekrutacja: 03 kwietnia –  14 kwietnia 2017 r.)

Szanowni Państwo!

Zakończył się ósmy nabór do projektu „Praca dla Młodych!”.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu zostało zakwalifikowanych wstępnie 20 osób.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Listy do pobrania:

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU „Praca dla Młodych!” XI edycja

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

XI edycja

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

LISTA DO POBRANIA

Lista rankingowa obszary wiejskie

Lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU „Praca dla Młodych!” XI edycja

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

XI edycja –  ETAP PIERWSZY

(Rekrutacja: 20 marca –  31 marca 2017 r.)

Szanowni Państwo!

Zakończył się ósmy nabór do projektu „Praca dla Młodych!”.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu zostało zakwalifikowanych wstępnie 14 osób.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Listy do pobrania:

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU „Praca dla Młodych!” X edycja

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

X edycja

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

LISTA DO POBRANIA

Lista rankingowa obszary wiejskie

Lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU Praca dla Młodych! X edycja – ETAP PIERWSZY

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

X edycja –  ETAP PIERWSZY

(Rekrutacja: 27 lutego –  10 marca 2017 r.)

Szanowni Państwo!

Zakończył się ósmy nabór do projektu „Praca dla Młodych!”.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu zostało zakwalifikowanych wstępnie 15 osób.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Listy do pobrania:

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU „Praca dla Młodych!” IX edycja

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

IX edycja

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

LISTA DO POBRANIA

Lista rankingowa obszary wiejskie

Lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU Praca dla Młodych! IX edycja – ETAP PIERWSZY

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”

IX edycja –  ETAP PIERWSZY

(Rekrutacja: 06 lutego –  17 lutego 2017 r.)

Szanowni Państwo!

Zakończył się ósmy nabór do projektu „Praca dla Młodych!”.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu zostało zakwalifikowanych wstępnie 14 osób.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Listy do pobrania:

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU „Praca dla Młodych!” VIII edycja

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg łącznej liczby punktów preferencyjnych oraz za rozmowę rekrutacyjną uzyskanych w procesie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach rekrutacji.

LISTA DO POBRANIA

Lista rankingowa obszary wiejskie

Lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU Praca dla Młodych! VIII edycja – ETAP PIERWSZY

Szanowni Państwo!

Zakończył się ósmy nabór do projektu „Praca dla Młodych!”.

Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg liczby punktów preferencyjnych.

Do projektu zostało zakwalifikowanych wstępnie 25 osób.

Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Listy do pobrania:

Wstępna lista rankingowa obszary wiejskie

Wstępna lista rankingowa obszary miejskie + ZIT