ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

W związku z realizacją projektu „Praca dla Młodych!” w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2: Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się ze złożeniem oferty cenowej w związku z koniecznością wyboru/ustalenia wartości rynkowej zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z języka angielskiego zakończonych certyfikacją TOEIC lub TOEIC BRIDGE na różnych poziomach  zaawansowania w ramach projektu „Praca dla Młodych!”.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku oferta

Standard Usług