WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

„Praca dla Młodych!”
XV edycja –  ETAP PIERWSZY
(Rekrutacja: 08 stycznia –  19 stycznia 2018 r.)

Szanowni Państwo!

Zakończył się XV nabór do projektu „Praca dla Młodych!”.
Poniżej zamieszczamy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu „Praca dla Młodych!” wg liczby punktów preferencyjnych.
Do II etapu rekrutacji zakwalifikowano wstępnie 19 osób.
Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów rekrutacyjnych.

Listy do pobrania:
Lista rankingowa obszary wiejskie
Lista rankingowa obszary miejskie + ZIT

Dodaj komentarz